Türkçe   |   العربية

 

 

aslinda dön
"Worden wie je bent"
كن ما تكن

 

                                    Welkom  op de Bilalschool

Onze school is een moderne, open school op Islamitische grondslag waar in een veilige omgeving samen gewerkt en gespeeld wordt en waar respect is voor ieders identiteit en cultuur. Wij willen kinderen zelfstandig en weerbaar maken, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten. De kinderen kunnen op onze school voldoende kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op de steeds veranderende wereld om hen heen. Er staat wekelijks godsdienstles en koranles op het lesrooster.  Door kinderen op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te maken van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 de Bilalschool verlaten, gaan wij ervan uit dat ze voldoende bagage hebben meegekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken en van daaruit een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van morgen.

                          Onze visie is uitgebreid beschreven in het boekje

                                                    Worden wie je bent”

                           Daarin staat dat wij:

·         Respect hebben voor elkaar

·         Een veilige leeromgeving bieden

·         Uitgaan van autonomie, competentie en relatie

·         Kinderen leren samen werken en te leven.

·         Vinden dat iedereen gelijkwaardig is

·         Verdraagzaam en tolerant zijn voor de ander

Deze kenmerken vormen de basis van ons pedagogisch klimaat en onze identiteit.

 

 

                                                 Jessica van Zuidam,

                                                 Directeur a.i.

 

 

 

Basisschool Bilal is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.