Türkçe   |   العربية

 

 

"Worden wie je bent"
كن ما تكن
aslinda dön

 

Welkom  op de

Bilal school

Basisschool op Islamitische grondslag

 

Onze school is een moderne, open school op Islamitische grondslag. De Bilal wil een school zijn waar samen in een veilige omgeving gewerkt en gespeeld wordt. Waar respect is voor ieders identiteit en cultuur. Binnen de duidelijke afspraken en spelregels ontwikkelen kinderen zich goed. Hierbij willen wij kinderen zoveel mogelijk zelfstandig en weerbaar maken, zodat zij optimaal gebruik maken van hun mogelijkheden. De kinderen moeten kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op de steeds veranderende wereld om zich heen. Daarnaast is er aandacht voor wereldoriëntatie, expressie en motorische ontwikkeling. Op deze gebieden verschilt onze school niet van iedere andere Nederlandse school. Er staat wekelijks godsdienstles en koranles op het rooster. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan (gehoorzaamheid aan en relatie met God), helpen we de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. We streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit.
Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 basisschool Bilal verlaten, gaan wij ervan uit dat ze voldoende bagage hebben mee gekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken.

Wij willen het onderwijs vorm geven vanuit onze visie en identiteit:

Worden wie je bent”

Dat betekent dat wij:

·         Respect hebben voor elkaar

·         Een veilige leeromgeving bieden

·         Uitgaan van autonomie, competentie en relatie

·         Kinderen leren samen werken en te leven.

·         Vinden dat iedereen gelijkwaardig is

·         Verdraagzaam en tolerant zijn voor de ander

 

Dit alles staat niet los van elkaar. Ze vormen de basis van ons pedagogisch klimaat in samenwerking met onze identiteit.

 

 

 

Basisschool Bilal is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.