Ouders

De betrokkenheid van ouders is in onze ogen essentieel voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen. We proberen die betrokkenheid dan ook op allerlei manieren te stimuleren en vorm te geven. De betrokkenheid van ouders wordt o.a. zichtbaar in het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR).
Via het CPS doet de school actief mee aan het traject Ouderbetrokkenheid 3.0.