Groep 2

Na een goede start in groep 1, gaan de kinderen in groep 2 door met leren en zich verder ontwikkelen!

We leren, spelen, zingen, praten en werken over allerlei zaken die met de wereld te maken hebben. Aan de hand van verschillende thema´s doen wij in groep 2 veel taal-, reken- en bewegingsactiviteiten. Onze kleuteronderwijs zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs rijp worden voor aanvankelijk lezen en schrijven voor in groep 3.

Samen met de kinderen maken wij van dit schooljaar een leerzaam jaar van!

Juf Rabia en juf Joyce