Worden wie je bent

Wij vinden het belangrijk dat kinderen mogen zijn, blijven en worden wie ze in hun diepste kern zijn.
We investeren veel tijd en energie in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, van talenten en wensen, van leren samen werken. Cognitieve talenten liggen veelal meer aan de oppervlakte in het onderwijs, wij vinden het belangrijk om ook bewust aandacht te geven aan andere talenten.

Alle talenten tellen

Ook talenten als muzikaliteit, sportiviteit, verbeeldende kracht, mensen met elkaar kunnen verbinden of communicatieve vaardigheden verdienen aandacht en waardering. We hebben oog voor mooie eigenschappen zoals verdraagzaamheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, dapperheid. Eigenschappen die belangrijk zijn om je te ontwikkelen tot een betrokken wereldburger die middenin de samenleving een verbindende rol speelt. Een gezamenlijke samenleving waar iedere wereldburger recht heeft op zijn of haar eigen levenswijze, identiteit en geloof.
Het is voor iedere wereldburger van groot belang om jezelf te mogen zijn. Bij SIMON bieden we kinderen de veilige omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. We leren kinderen dat ze mogen zijn wie ze in hun diepste kern zijn, en bieden handvatten om te ontdekken wie ze zijn.