De Leerlingenraad

Een stem voor de leerlingen op de Bilalschool

Even voorstellen: De leerlingenraad!

Groep 5A: 

Groep 5B: 

Groep 6a: 

Groep 6b:

Groep 7: 

Groep 8: Yosri en Nour (voorzitters)

Wat doen wij?

Wij zijn een groep leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die ervoor zorgen dat alle kinderen op school een stem krijgen. Zo willen wij ervoor zorgen dat de school steeds een stukje beter wordt.
Wij vergaderen ongeveer 1 keer per maand. Dan praten wij over zaken die in de klas en op het plein spelen. Wij bespreken vragen die er in de klas zijn en ideeën die van kinderen of ouders komen. Wij maken een advies voor de kinderen of de leerkrachten en dit vertellen we in de klas.

Wij denken ook graag mee als het gaat om de voorbereiding voor feesten of schoolreis. Zo hebben we dit schooljaar een inventarisatie gedaan voor de schoolreis. Op deze manier mag elke leerling zijn stem laten horen en wordt er democratisch een besluit genomen.

Wij nemen zelf contact op met de ouderraad, directeur of andere mensen die wij nodig hebben om onze informatie te verzamelen.

Mocht u nog vragen hebben of leuke ideeën dan horen wij dat graag! U kunt ons aanspreken op school of een email sturen naar leerlingenraad.bilal@simonscholen.nl.