Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. 

Voor de schoolgids klik hier.
Voor de informatiegids 'een dag in de kleuterklas' klik hier.
Voor ons visiekader 'Worden wie je bent' klik hier

Bijlage Schoolgids en jaarkalender

De bijlage van de schoolgids bevat de meest actuele informatie en de jaarkalender van het huidige schooljaar. 

Voor de bijlage van schoolgids klik hier.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Ondersteuningsplan

Voor het ondersteuningsplan klik hier.

Verlof

We horen het zo snel mogelijk als uw kind ziek of verhinderd is.  

  • ​Ziekmeldingen graag tussen 7.45 uur en 8.15 uur via Parro of per mail (alstublieft niet telefonisch). 
  • Meld van tevoren bij de leerkracht van uw kind dat uw kind naar de (tand)arts moet. 

Uw kind kan alleen in uitzonderlijke gevallen verlof krijgen. U kunt verlof aanvragen bij de directie met het verlofformulier.