Groep 6

In groep 6 staan de leren leren vaardigheden bovenaan. We leren ons werk in plannen, huiswerk in de agenda noteren maar ook op tijd hulp vragen.
Hierin krijgen we ondersteuning van de leerkracht, maar ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. We doen een stapje naar zelfstandigheid en hebben daar echt nog hulp bij nodig.

Belangrijke vakken in groep 6

Rekenen
We bouwen verder aan de rekenvaardigheden. We maken kennis met breuken. Ook leren we cijferen.

Taal
We leren onder ander op welke manier zinnen zijn opgebouwd, welke woordsoorten er zijn en zijn bezig met tekstbeschouwing. Woordenschat leren we aan de hand van thema’s.

Lezen
Technisch lezen maakt meer plaats voor begrijpend lezen. Over het algemeen is de snelheid van het lezen al zo ontwikkeld dat we niet meer hoeven na te denken over ‘Hoe lees ik een woord?’. Maar gaan we naar ‘Wat lees ik?’. We leren voorspellen, samenvatten, maar ook wat zijn signaalwoorden en verwijswoorden en hoe gebruik ik ze om een tekst beter te begrijpen?

Geschiedenis
Speurtocht behandelt in leerjaar 6 de laatste vijf tijdvakken: de tijd van de regenten en vorsten tot en met de tijd van de televisie en computer. De nadruk ligt op het sociaal en economisch aspect: Hoe leefden de mensen in die tijd? Waar woonden ze. Hoe zag het dagelijks leven eruit? Hoe voorzagen ze in hun dagelijkse onderhoud? Het doel is dat de kinderen zich een globaal beeld van de vijf tijdvakken kunnen vormen van de vijf tijdvakken.

Aardrijkskunde
De blauwe planeet behandelt in leerjaar 6 vier hoofdthema’s. Elk jaar worden deze verdiept en verbreed. De thema’s waar we aan werken zijn: de aarde, de wereld als woonplaats, de wereld als bron van leven en verbindingen. Ook maken de kinderen voor het eerst kennis met topografie. De kaart van Nederland staat dit leerjaar centraal.

Engels
In groep 6 gaan we over op het leren van korte, eenvoudige zinnen. De kinderen leren zinnen die ze dagelijks nodig kunnen hebben zoals vragen naar de weg en hoe laat het is. Ook leren ze hoe ze zich uit de voeten kunnen maken in een supermarkt. 

Juf Maissae en juf Shenna