MR

De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit ouders en personeelsleden van de school en heeft wettelijke instemmings- of adviesbevoegdheden over schoolbeleid. De raad komt maandelijks bij elkaar en vergadert dan samen met de directeur.

De MR van de Bilalschool bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die democratisch zijn gekozen.

Ouderleden:
Huseyin Pinar
Nadia Aaras
Hörü Korkmaz (GMR)

Teamleden:
Joosje Jansen
Rukiye Demir (GMR)

Voor meer informatie en onze doelen van dit jaar, kunt u terecht in het jaarplan.

Met vragen of opmerkingen kunt u onze Medezeggenschapsraad bereiken via mr.bilal@simonscholen.nl