Ouderraad

De Ouderraad wordt gevormd door ouders op school. De OR heeft zich ten doel gesteld om de bloei van de school te bevorderen, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en  de belangen van ouders te behartigen. De OR beheert de jaarlijkse ouderbijdrage en coördineert of verleent ondersteuning bij de volgende activiteiten:

 • Feesten
 • Avondvierdaagse
 • Schoolfotograaf
 • Sporttoernooien
 • Schoolreisjes
 • Schoolkamp
 • Tussenschoolse opvang (TSO)

Uit de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigd: Aid el Fitr, Aid el Adha en het schoolreisje. Kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet betalen kunnen niet meedoen aan het schoolreisje. Voor deze kinderen is tijdens het schoolreisje opvang op school geregeld. Als ouders niet kunnen betalen bestaat voor hen de mogelijkheid om bij de Stichting Leergeld een beroep te doen op een bijdrage in de kosten.

 

Lid van de OR zijn:

 • Halima Aouam Voorzitter.
 • Sumeyye Pinar Secretaris.
 • Esma Hato Penningmeester.
 • Fatma Mahmutogullari Penningmeester.
 • Aisha Mohamed OR-lid.
 • Ecra Ercan OR-lid.
 • Ebru Akpinar OR-lid.
 • Horü Korkmaz OR-lid.
 • Kim Heegers OR-lid.
 • Nura Pinar OR-lid.
 • Yasmine el Hadouchi OR-lid.

Met vragen of opmerkingen kunt u onze Ouderraad bereiken via ouderraad.bilal@simonscholen.nl