Groep 4

In de groepen 4 wordt er heel hard gewerkt. Het leestempo gaat steeds een belangrijk rol spelen. Lezen zorgt voor woordenschatuitbreiding en dit is natuurlijk nodig voor begrijpend lezen. Het is belangrijk dat er thuis veel gelezen wordt. De kinderen moeten namelijk veel leeskilometers maken. Op school hebben wij een schoolbibliotheek. Eén keer in de week bezoeken de kinderen de schoolbibliotheek.

Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de tafels geleerd. Wanneer de kinderen de tafels kennen, krijgen ze een tafeldiploma.

Dit schooljaar werken we samen met ‘Scholen in de Kunst’. Alle kinderen op de Bilalschool krijgen lessen die verzorgd worden door gespecialiseerde vakdocenten. De kinderen in de groepen 4 hebben al 4 lessen gekregen vanuit het vak ‘beeldende vorming’. Die lessen zijn gegeven door de vakdocent Emanuelle. In maart krijgen de kinderen weer beeldende vorming lessen, die gegeven worden door een andere vakdocent. Dit schooljaar bezoeken de groepen 4 tevens een museum in Amersfoort, namelijk het Mondriaanhuis.

Hieronder treft u werkjes van kinderen aan, die gegeven zijn door de vakdocent:

Juf Mellika, juf Zelis en Juf Farina